Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đảng ủy

Bí thư

Họ và tên: Triệu Thị Việt
Năm sinh: 1974
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0355.306.049

 

Phó bí thư         Họ và tên: Lý Phúc Văn
Năm sinh: 1971
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0947.267.144