Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tập huấn công tác giảm nghèo và trợ giúp xã hội

24-11-2020 22:42

Ngày 23/11, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện tổ chức tập huấn công tác giảm nghèo và trợ giúp xã hội năm 2020 cho 150 học viên là cán bộ lao động thương binh và xã hội, các đồng chí là trưởng xóm, đại diện Hội người cao tuổi các xã trên địa bàn huyện.

Ảnh: Toàn cảnh buổi tập huấn

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh triển khai một số văn bản của Trung ương, của tỉnh Thái Nguyên về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; các Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 và một số văn bản quy định hiện hành; hướng dẫn ghi chép một số biểu mẫu điều tra, rà soát, xét duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo; những quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Quyết định của UBND tỉnh quy định một số nội dung về chúc thọ, mừng thọ và trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên…

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở làm công tác giảm nghèo trong việc triển khai thực hiện điều tra, rà soát, xét duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện theo đúng tiêu chí đề ra./.

Thực hiện: Thu Hoài