Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Công bố Kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tân Thịnh khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026

09-06-2021 14:17

      Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng và toàn dân nên trong quá trình tổ chức thực hiện luôn có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử huyện Định Hóa và sự hướng dẫn kịp thời về chuyên môn nghiệp vụ công tác bầu cử của Phòng Nội vụ huyện Định Hóa.

      Cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Ủy ban bầu cử xã Tân Thịnh đã xây dựng nhiều văn bản kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của xã. Công tác thông tin tuyên truyền, công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết, cùng nhiều nội dung quan trọng đã đượck chuẩn bị kỹ lưỡng. Cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

      Nhân dân các dân tộc xã Tân Thịnh có truyền thống cách mạng, giàu lòng yêu nước, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nhận thức đúng về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử nói chung và việc tham gia gia xây dựng chính quyền địa phương nói riêng, do vậy, cử tri xã Tân Thịnh đã tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn ra những đại biểu đủ phẩm chất, năng lực, trình độ tham gia vào bộ máy cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương. 

      Ngày 31 tháng 5 năm 2021, Ủy ban bầu cử xã Tân Thịnh đã ban hành Nghị quyết số 02 về Công bố kết quả Bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tân Thịnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

     

 

                                                  

 

 

Văn Lộc