Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Kỳ họp thứ mười bốn Hội đồng nhân dân xã Tân Thịnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2016-2021

29-03-2021 09:49

Sáng ngày 26 tháng 3 năm 2021, Hội đồng nhân dân xã Tân Thịnh khóa XXII, đã tổ chức kỳ họp thứ mười bốn (Tổng kết nhiệm kỳ), nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện Định Hóa, đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã, trưởng phòng các phòng ban huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, cán bộ, công chức xã và đại biểu HĐND xã.

Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân xã khóa XXII nhiệm kỳ 2016-2021; báo cáo kết quả Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2016-2021; báo cáo tổng kết của Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND xã và một số báo cáo đã được gửi cho các đại biểu nghiên cứu. Về tổ chức các kỳ họp, thường trực HĐND xã đã tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của Luật, trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND xã đã tổ chưc 13 kỳ họp (11 kỳ họp thường kỳ và 2 kỳ họp chuyên đề); HĐND xã đã quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương trên tinh thần lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri xã dân chủ, công khai, bình đẳng, có trách nhiệm. Qua 5 năm hoạt động của HĐND xã đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy vai trò trong hoạt động giám sát, Nghị quyết của HĐND ban hành đúng với thẩm quyền phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương thể hiện tâm tư nguyện vọng của cử tri trên địa bàn, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, giải quyết từng bước các vấn đè xã hội quan tâm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con nhân dân trong xã. Bên cạnh đó HĐND xã cần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của HĐND trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ và đề ra một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND xã trong nhiệm kỳ 2021 – 2026.

    

Lường Văn Lộc