Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Công tác thông tin tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Tân Thịnh

07-05-2021 15:11

      Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBBC ngày 22/02/2021 của Ủy ban Bầu cử xã Tân Thịnh về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. UBBC xã Tân Thịnh tổ chức thực hiện tuyên truyền nội dung bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bằng nhiều hình thức như trên hệ thống loa phát thanh ở các xóm, tuyên truyền trực quan bằng băng zôn, đẩy mạnh tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô đến các ngõ xóm trên địa bàn xã. Với mục đích để các tầng lớp nhân dân nhân thức đầy đủ, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thông qua công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ và nêu cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm công dân, tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu có đủ các yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia Quốc hội, HĐND các cấp, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

 

                                                

Văn Lộc