Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 61/KH-UBND Triển khai thử nghiệm mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng 13/05/2022 Hoàng Văn Hòa
2 60/KH-UBND Tháng hành động vì Trẻ em năm 2022 11/05/2022 Hoàng Văn Hòa
3 59/KH-UBND Triển khai công tác trẻ em năm 2022 10/05/2022 Hoàng Văn Hòa
4 58/KH-UBND Vận động Chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Thịnh 04/05/2022 Hoàng Văn Hòa
5 74/QĐ-UBND Công khai danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của UBND xã Tân Thịnh 22/04/2022 Hoàng Văn Hòa
6 Thông báo 80 biểu 115 Công khai ngân sách quý I năm 2022 08/04/2022
7 Thông báo 80 biểu 114 công khai ngân sách quý I năm 2022 08/04/2022
8 Thông báo 80 biểu 113 Công khai ngân sách quý I năm 2022 08/04/2022
9 92/KH-UBND Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Định Hóa 08/04/2022 Nguyễn Minh Tú
10 80/TB-UBND Công khai tình hình dự toán ngân sách quý I năm 2022 08/04/2022 Hoàng Văn Hòa
11 70/QĐ-UBND công khai tình hình dự toán ngân sách quý I năm 2022 08/04/2022 Hoàng Văn Hòa
12 68/QĐ-UBND Công khai kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ xi măng trên địa bàn xã Tân Thịnh 08/04/2022 Hoàng Văn Hòa
13 67/QĐ-UBND Kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã Tân Thịnh 08/04/2022 Hoàng Văn Hòa
14 20/TB-UBND Niêm yết công khai kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ xi măng trên địa bàn xã 08/04/2022 Hoàng Văn Hòa
15 50/KH-UBND Tổ chức phong trao thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở đến năm 2025 07/04/2022 Hoàng Văn Hòa
16 48/KH-UBND Thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn xã Tân Thịnh năm 2022 31/03/2022 Hoàng Văn Hòa
17 62/QĐ-UBND Về việc kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật xã Tân Thịnh 29/03/2022 Hoàng Văn Hòa
18 52/QĐ-UBND Phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP 28/03/2022 Hoàng Văn Hòa
19 46/KH-UBND Triển khai thực hiện công tác Thanh niên năm 2022 28/03/2022 Hoàng Văn Hòa
20 36/BC-UBND Đánh giá hiện trạng Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn xã Tân Thịnh 24/03/2022 Hoàng Văn Hòa

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5797

Tổng truy cập: 1683060